ธุรการ  อาคาร 9 ชั้น 5 

       warut      


 

         แผนกอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา    อาคาร 9 ชั้น 1 

theeraphat นามบัตรบุคลากรแผนก 

 


 แผนกบริการผลิตสื่อดิจิทัล    อาคาร 9 ชั้น 4

warut นามบัตรบุคลากรแผนก

 


 แผนกบริการออกแบบและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้     อาคาร 9 ชั้น 5

saengdee

 นามบัตรบุคลากรแผนก

 


 

 

 

Call

(+66) 2 697 6292  (แผนกอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา)

(+66) 2 697 6274  (แผนกบริการผลิตสื่อดิจิทัล)

(+66) 2 697 6277  (แผนกบริการออกแบบและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้)

35522480 2006627032744362 4962626975844794368 o (กดดูแผนที่)

Location อาคาร 9

ชั้น 1 แผนกอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา

ชั้น 4 แผนกบริการสื่อดิจิทัล

ชั้น 5 แผนกบริการออกแบบและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้