แผนกบริการผลิตสื่อดิจิทัล

ให้บริการผลิตสื่อดิจิตอลประเภทต่างๆ เช่น วีดิทัศน์  บันทึกเสียง ถ่ายทอดสด(Live Streaming) ถ่ายภาพนิ่งใน Studio เป็นต้น

kor-chai

yerm

kern

Call

(+66) 2 697 6292  (แผนกอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา)

(+66) 2 697 6274  (แผนกบริการผลิตสื่อดิจิทัล)

(+66) 2 697 6277  (แผนกบริการออกแบบและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้)

35522480 2006627032744362 4962626975844794368 o (กดดูแผนที่)

Location อาคาร 9

ชั้น 1 แผนกอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา

ชั้น 4 แผนกบริการสื่อดิจิทัล

ชั้น 5 แผนกบริการออกแบบและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้