แผนกบริการออกแบบและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้

จัดอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน การใช้ระบบบริหารจัดการเนื้อหาและสื่อการสอน บริการช่วยให้คำแนะนำการสร้างบทเรียนออนไลน์ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนำขึ้นสู่ระบบบริหารจัดการบทเรียน

งานบริการ

 

 บริการผลิตบทเรียนออนไลน์

  1.  บริการผลิตแบบทดสอบออนไลน์
  2.  บริการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ iBook
  3.  บริการจัดฝึกอบรม
  4.  บริการยืม-คืนอุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนการสอน DHLS
  5.  ระเบียบการให้บริการยืม-คืน อุปกรณ์

 

Call

(+66) 2 697 6292  (แผนกอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา)

(+66) 2 697 6274  (แผนกบริการผลิตสื่อดิจิทัล)

(+66) 2 697 6277  (แผนกบริการออกแบบและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้)

35522480 2006627032744362 4962626975844794368 o (กดดูแผนที่)

Location อาคาร 9

ชั้น 1 แผนกอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา

ชั้น 4 แผนกบริการสื่อดิจิทัล

ชั้น 5 แผนกบริการออกแบบและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้